Všeobecné vyhlásenie

Prevádzkovateľom stránky je:

FACH Centrum Košice, s.r.o.
Rastislavova 104
040 01 Košice
IČO: 47 499 184

Prezeraním internetovej stránky fachcentrumkosice.sk súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti FACH Centrum Košice, s.r.o. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. FACH Centrum Košice, s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

FACH Centrum Košice, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a sú vlastníctvom spoločnosti FACH Centrum Košice, s.r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou FACH Centrum Košice, s.r.o. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom FACH Centrum Košice, s.r.o.

Všetky osobné údaje získava FACH Centrum Košice, s.r.o. od používateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, objednávky) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Kredit - foto úvodná stránka: Wood photo created by gpointstudio - www.freepik.com